webkwestie WATERSNOODPLAN 1953

Afbeelding van: Harry Pot / Anefo [CC0]

OPDRACHT

Al sinds 1950 waarschuwde jouw rampenteam voor de zwakke kust bij Zeeland en Zuid-Holland.

De regering had echter geen tijd en geld om daar veel aandacht aan te besteden. De ministers dachten dat het allemaal wel mee zou vallen. De dijken hadden het immers altijd al goed uitgehouden.

Men was druk bezig de rest van Nederland weer op te bouwen na de verwoestingen die de Duisters hadden aangericht.

Keer op keer werd niets gedaan met de adviezen van jouw rampenteam. Jouw team had al lang gezien dat bij een hoge waterstand de dijken het misschien wel eens niet zouden kunnen houden.

Je hebt met je teamgenoten afgesproken om alle zwakke plekken in de Nederlandse kust in kaart te brengen. Daardoor zou er een goed overzicht komen van alle gevaarlijke punten.

Ook ben je het met elkaar eens dat alle huishoudens in de gevaarlijke gebieden een brief moeten krijgen. In die brief moet staan wat ze moeten doen als de dijk bij hen in de buurt het zou begeven. In de brief komen nog verdere instructies voor de bewoners.

Daarnaast maak je een plan hoe je de bewoners van de gebieden het beste kan waarschuwen als er een overstroming zou plaatsvinden.

Jullie taak is het om de opdrachten die hierboven staan zo snel mogelijk uit te voeren, want de tijd dringt.

Kies nu nog twee andere klasgenoten die samen met jou het storm-rampen-team zullen worden.