webkwestie WATERSNOODPLAN 1953

Afbeelding van: van Duinen / Anefo [CC0]

Afsluiting

Je hebt geleerd dat er heel wat bij komt kijken om mensen te helpen bij een mogelijke ramp.

Je hebt gemerkt dat als je samen overlegd over de maatregelen die je moet nemen er heel wat meningsverschillen kunnen ontstaan.

Je hebt ook geleerd dat er grote delen van Nederland in laag gelegen gebieden liggen, die makkelijk kunnen overstromen.