webkwestie WATERSNOODPLAN 1953

INLEIDING

Tijdens en na de tweede Wereldoorlog waren niet alle dijken en duinen even sterk gebleven. Je kunt gerust zeggen dat deze sterk waren verwaarloosd. De regering had in de gaten dat daardoor de Nederlandse kust niet zo veilig was. Daarom zocht men iemand die goed kon voorspellen wat de waterstanden en de weersvoorspellingen zouden zijn.

Begin jaren vijftig merkte de Nederlandse regering dat bijna al jouw weersvoorspellingen uitkwamen. Dat was voor die tijd een hele knappe prestatie. De minister-president heeft daarom jou gevraagd een rampenplan-team samen te stellen dat de bevolking op tijd moet waarschuwen.

Het Rampen-team bestaat uit:

  1. Een commandant. Deze zorgt ervoor dat het team goed samenwerkt. Hij (of zij) is de leider van het team.

  2. Een informatie-kapitein. Deze zorgt ervoor dat alle belangrijke informatie wordt verzameld.

  3. Een verbindingsofficier. Dat is degene die ervoor zorgt dat de informatie snel op de goede plaats komt waar de mensen het nodig hebben.

De belangrijkste taak van het rampen-team is om de Nederlandse kustbewoners op tijd te informeren en te helpen bij een (mogelijke) watersnoodramp.

< Ga door naar opdracht >