webkwestie WATERSNOODPLAN 1953

Beoordeling


Goed

Voldoende

Matig

Kaartje van Nederland

30 punten

Het team heeft een zeer nauwkeurige kaart gemaakt met een duidelijke verdeling van laag en hoog Nederland.

15 punten

Het kaartje is niet helemaal goed ingevuld. Het team is sommige laag gelegen gebieden vergeten.

5 punten

Het kaartje klopt niet erg. Onduidelijk is welke gebieden precies laag en hoog zijn.

Woonplaats op de goed plek in de kaart

10 punten

Het klopt precies.

5 punten

Aardig in de buurt.

0 punten

Je woonplaats ligt blijkbaar plotseling ergens anders in Nederland.

De brief aan de bewoners

60 punten

Met zo'n brief weten de kustbewoners tenminste precies wat ze in nood moeten doen.

Elk onderdeel dat genoemd werd bij "verwerking" komt aan de orde.

40 punten

Niet alles was duidelijk over:

  • Waar het gevaar vandaan kon komen.

  • Wat ze precies moeten doen bij een waarschuwing te vluchten.

  • Wat ze in huis moeten hebben om zeven dagen te overleven.

10 punten

Voor de bewoners is het erg verwarrend en onduidelijk wat ze bij een naderende ramp moeten doen.

 Ook heb jullie te weinig onderdelen behandeld die in de brief hadden moeten staan.